Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

vecums programma pedagoga vārds, uzvārds tālr.nr.
e-pasts
vieta
8-12 Seno spēļu izgatavošana un vadīšana Ēriks Klīvs 25613400
eriks457@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.
8-12 Dizains, kokapstrāde Ēriks Klīvs 25613400
eriks457@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.
9-25 Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne 29701995
rimicane@gmail.com
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
406.t.
5-25 Dzintara un metāla apstrādes darbnīca “Rotiņa” Lūcija Kalniņa 29990636
suzi8@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
310.t.
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
5-25 Floristikas studija «Sniegaroze» Inta Valdena 29255353 intavaldena@inbox.lv BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
405.t.
5-25 Mākslas studija «Tekstūra un faktūra» Elga Šmite 29479095
elgasmite@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
213.t.
Mākslas studija «Dari un radi» Inita  Zēriete 26141992 initazeriete@inbox.lv BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
505.t.
4-25 Keramikas darbnīca Iveta Aigare 26546769 iveta_aigare@inbox.lv BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
205.t.
5-25 Keramikas pulciņš „Brīnumpodiņš” Elīna Moisjuka-Vanaga 29408807
elina_xxx@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
213.t.
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
7-25 Dizaina un pērļošanas pulciņš „Varavīksne” Elīna Moisjuka-Vanaga 29408807
elina_xxx@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
5-25 Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta” Elīna Moisjuka-Vanaga 29408807
elina_xxx@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
213.t.
15-25 Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta” Guna Mēnese-Kudule 29128993
guna_elier@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
211.t.
7-15 Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta” Brigita Ulasa 29189695
ulasa@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
301.t.
7-15 Zīmēšanas un papīra plastikas studija «Pūķis» Brigita Ulasa 29189695
ulasa@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
301.t.
4-25 Zīmēšanas un gleznošanas studija Konstantīns Glazunovs 27177535
glkonstantin@yandex.ru
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
303.t.
5-16 Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija Indra Ozola 26799322
indara@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
302.t.
9-25 Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva 29773941
aleksejeva.olga@gmail.com
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
404.t.
Ebreju privātā vidusskola “Habad”
Lāčplēša iela 141
308.t.
Rīgas Austrumu vidusskola
Viļānu iela 13
012.t.
6-25 Rokdarbi un dizains Olga Jevsejeva 26956967
o.jevsejeva@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
302.t.
301.t.
3-7 Rokdarbi un dizains Inga Korņejeva 29793026
bingo@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
505.t.
5-11 Leļļu tērpu šūšanas darbnīca «Prasmīgās rociņas» Irina Jevdokimova 29668642
irinajevdok@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
404.t.
417.t.

 

Добавить комментарий