Tehniskā jaunrade

TEHNISKĀ JAUNRADE

vecums programma pedagoga vārds, uzvārds tālr.nr.
e-pasts
vieta
7-16 Kartingu konstruēšana, izgatavošana un vadīšana Konstantīns Haldins 29456860
konstantins.haldins@gmail.com
BJC «Daugmale»
Strūgu iela 2
9.,10.t.
8-25 Trases automodelisms Jānis Raģe-Raģis 29512431
janis.rage-ragis@visc.gov.lv
BJC «Daugmale»
Strūgu iela 2
9., 13.t.

Добавить комментарий