VFS

Vispusīga fiziskā sagatavotība (VFS)

NODARBĪBU GRAFIKS

Maruta Karaševska
26857272
marga77@inbox.lv

BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
123.t.