Integrācijas programma bērniem «Runāsim Latviski»

Integrācijas programma bērniem «Runāsim Latviski»

NODARBĪBU GRAFIKS

Sandra Bērziņa
26425992
sandra.bieza@inbox.lv

BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
304.t.

Zinaida Hermanoviča
22320572

BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
417.t.