Līdzfinansējums

NOLIKUMS

par līdzfinansējuma kritēriju piemērošanu

Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”

Lasīt šeit

Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale”

Programmas veids

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam audzēknim, euro (maksājums nav apliekams ar PVN)
1.1.28. Sporta izglītības programmas
1.1.28.1. Karatē 7,00
1.1.28.2. Lēkšana pa batutu un vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) ar ievirzi lēcienos pa batutu 10,00
1.1.28.3. Futbols 5,00
1.1.29. Mūzika
1.1.29.1. Ģitārspēle 3,00
1.1.29.2. Akordeona spēle 3,00
1.1.30. Dejas māksla
1.1.30.1. Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” 10,00
1.1.31. Citas izglītojošās programmas
1.1.31.1. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte” 5,00
1.1.31.2. Valodas 3,00