Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Interešu izglītības programma Pedagoga vārds, uzvārds
(kontakti)
Nodarbību vieta PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA
Seno spēļu izgatavošana un vadīšana Ēriks Klīvs
25613400
eriks457@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.

16.40- 18.00

1.i.p. 1.gr.

15.30- 16.50

1.i.p. 1.gr.

Dizains, kokapstrāde Ēriks Klīvs
25613400
eriks457@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
0.stāvs 025.t.
15.00- 16.20 1.i.p.1.gr. 17.00-18.20
1.i.p. 2.gr.
15.00- 16.20 1.i.p.1.gr.
16.40- 18.00
1.i.p. 2.gr.
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka Ilze Rimicāne
29701995
rimicane@gmail.com
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
406.t.
14.30-15.50 2.i.p.1.gr.
16.00-18.00 3.i.p.1.gr.
14.30-15.50 2.i.p.1.gr.
16.00-18.00 4.i.p.1.gr.
15.00-17.00 1.i.p.1.gr. 14.30-16.30 3.i.p.1.gr.
16.40-19.20 4.i.p.1.gr.
Dzintara un metāla apstrādes darbnīca “Rotiņa Lūcija Kalniņa
29990636
suzi8@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
310.t.
12.50- 14.20
2.i.p.1.gr.
15.00-17.00
3.i.p.1.gr.
14.00-15.30
2.i.p.1.gr.
15.40-17.40
3.i.p.1.gr.
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
16.00-17.20
1.i.p.1.gr.
13.30-14.50
1.i.p.1.gr.
Floristikas studija «Sniegaroze« Inta Valdena
29255353 intavaldena@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
405.t.
15.10-17.10 2.i.p.1.gr.
17.15-20.00 2.i.p.2.gr.
15.05-16.25 2.i.p.2.gr.
16.30-18.30 2.i.p.1.gr.
Mākslas studija «Tekstūra un faktūra« Elga Šmite
29479095
elgasmite@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
13.00-14.20
1.i.p.1.gr.
14.30-15.50
1.i.p.2.gr.
16.00-17.20
1.i.p.3.gr.
11.00-12.20
1.i.p.1.gr.
12.30-13.50
1.i.p.2.gr
14.00- 15.20
1.i.p.3.gr.
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
213.t.
14.00- 16.45
1.i.p. 4.gr.
Mākslas studija «Dari un radi« Inita  Zērite
26141992 initazeriete@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
505.t.
17.00-18.20
1.i.p.1.gr.
16.00-17.20
1.i.p.1.gr.
Keramikas darbnīca Iveta Aigare
26546769 iveta_aigare@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
205.t.
14.00-15.20 1.i.p.1.gr.
15.25-16.45 1.i.p.2.gr.
16.50-18.50 2.i.p.1.gr.
18.55-20.55 3.i.p.1.gr.
14.00-15.20 1.i.p.1.gr.
15.25-16.45 1.i.p.2.gr.
16.50-18.50 2.i.p.1.gr.
18.55-20.55 3.i.p.1.gr.
Keramikas pulciņš „Brīnumpodiņš Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
213.t.
16.30-17.50
1.i.p. 2.gr.
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
18.00-19.00
1.i.p. 1.gr.
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
18.00-19.00
1.i.p. 1.gr.
Dizaina un pērļošanas pulciņš „Varavīksne Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.
15.00-16.20
2.i.p. 1.gr.
15.00-16.20
2.i.p. 1.gr.
Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta Elīna Moisjuka-Vanaga
29408807
elina_xxx@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
213.t.
15.00-16.20
3.i.p. 1.gr.
15.00-16.20
2.i.p. 1.gr.
16.30-17.50
3.i.p.1.gr.
Akadēmiskās zīmēšanas studija Guna Mēnese-Kudule
29128993
guna_elier@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Aglonas iela 39
211.t.
12.00- 13.20 2.i.p.1.gr.
13.30-14.50
2.i.p. 1.gr.
Akadēmiskās zīmēšanas studija Brigita Ulasa
29189695
ulasa@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
301.t.
14.00-15.20
1.i.p. 1.gr.
15.30-16.50
2.i.p. 1.gr.
14.00-15.20
1.i.p. 1.gr.
15.30-16.50
2.i.p. 1.gr.
Zīmēšanas un papīra plastikas studija «Pūķis« Brigita Ulasa
29189695
ulasa@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
301.t.
17.00-18.20
1.i.p.1.gr
17.00-18.20
1.i.p.1.gr.
Zīmēšanas un gleznošanas studija Konstantīns Glazunovs
27177535
glkonstantin@yandex.ru
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
303.t.
16.00-17.20
2.i.p.1.gr.
17.25-18.50
2.i.p. 2.gr.
16.00-18.50
3.i.p.1.gr.
15.30 -17.35
1.i.p.1.gr.
17.35-19.00
3.i.p.1.gr.
Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija Indra Ozola
26799322
indara@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Maskavas iela 279/7
4.t.

15.00-17.00

1.i.p. 3.gr.
17.10-19.10

2.i.p. 2.gr.

BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
302.t.
15.00-17.00
1.i.p.1.gr.
17.00-17.40
2.i.p. 1.gr.
12.00-14.00
1.i.p.2.gr.
14.10-16.10
2.i.p.1.gr.
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa Olga Aļeksejeva
29773941
aleksejeva.olga@gmail.com
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
404.t.
16.00-17.25
3.i.p.1.gr.
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
16.00-17.25
2.i.p.1.gr.
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
14.30-15.55
2.i.p.1.gr.
16.00-16.40
3.i.p.1.gr.
16.45-17.25
3.i.p.1.gr
17.30-18.10
3.i.p.2.gr.
18.15-18.55
3.i.p.2.gr.
19.00-19.40
4.i.p.1.gr.
19.45-20.25
4.i.p.1.gr.
Ebreju privātā vidusskola “Habad”
Lāčplēša iela 141
308.t.
14.00-16.50
2.i.p.2.gr.
Rīgas Austrumu vidusskola
Viļānu iela 13
012.t.
13.30-16.20
1.i.p. 1.gr.
Rokdarbi un dizains Olga Jevsejeva
26956967
o.jevsejeva@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
302.t.
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
17.55-18.35
2.i.p. 1.gr.
16.30-17.50
2.i.p. 1.gr.
17.55-18.35
2.i.p. 1.gr.
15.00-16.20
1.i.p. 1.gr.
16.30-17.50
3.i.p.1.gr
17.55-18.35
3.i.p.1.gr.
301.t. 15.00-16.20
1.i.p. 1.gr.
16.30-17.50
3.i.p.1.gr.
17.55-18.35
3.i.p.1.gr.
Rokdarbi un dizains Inga Korņejeva
29793026
bingo@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
505.t.
12.45-13.45
1.i.p. 1.gr.
12.45-13.45
1.i.p. 2.gr.
12.45-13.45
1.i.p. 1.gr.
Leļļu tērpu šūšanas darbnīca «Prasmīgās rociņas« Irina Jevdokimova
29668642
irinajevdok@inbox.lv
BJC «Daugmale»
Jēkabpils iela 19a
404.t.
10.30-11.50
2.i.p.1.gr.
11.55-13.15
2.i.p.1.gr.
417.t. 17.45-19.05
2.i.p.1.gr.

 

Добавить комментарий