2018 Maijs

Maijs

Sports

BJC «Daugmale» un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Reģionālā sporta centra «Ķengarags» 2018.gada vasaras atklāšanas sporta sezonas sporta svētki 17.05. Reģionālais sporta centrs «Ķengarags», Maskavas iela 283b BJC «Daugmale» Kaspars Sparāns
2 Rīgas atklātās meistarsacīkstes-2018 lēcienos uz batuta 25.05.-26.05. BJC «Daugmale»,  Aviācijas iela 15 BJC «Daugmale» Ludmila Tarasenko

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskas sacensības «35rd International Frivolten Cup» lēcienos uz batuta

11.05.-12.05.

10.05.-13.05.

Zviedrija, Herrljunga Zviedrijas Vingrošanas federācija

Ludmila Tarasenko

Vera Antone

2 Latvijas veselības nedēļa Reģionālais sporta centrs «Ķengarags», Maskavas iela 283b BJC»Daugmale» sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju Kaspars Sparāns

Tehniskā jaunrade

BJC «Daugmale» un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC «Daugmale» un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Integrācijas skoliņas «Rūķīši» pasākums «Sveiksim māmiņas!» BJC «Daugmale», Jēkabpils iela 19a BJC «Daugmale»
2 BJC «Daugmale» 2017./2018.m.g.noslēguma pasākums «Ģimeņu svētki» 17.05. Reģionālais sporta centrs «Ķengarags», Maskavas iela 283b BJC «Daugmale» Iveta Eihe Koncerts
Inita Zēriete Radošās darbnīcas
Kaspars Sparāns Sportiskās aktivitātes
Inga Korņejeva Reklāma un publicitāte
3 Izlaidums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajam pulciņam «Smailīte» 1.gr. 22.05. plkst.10:00;
2.gr. 24.05. plkst.11:00
BJC «Daugmale», Maskavas iela 279/7, 6.telpa BJC «Daugmale» Ilanta Jātniece-Java
4 Roberta Berestova diplomdarba koncerts 23.05. NVO nams BJC «Daugmale» Diāna Gorska
Marina Dumberga
5 Integrācijas skoliņas «Rūķīši» izlaidums «Sveiki sakām rūķu spēlēm!» BJC «Daugmale», Jēkabpils iela 19a BJC «Daugmale» Zinaida Hermanoviča
Ilanta Jātniece-Java
Sandra Bērziņa

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais deju konkurss «Best Show» Maijs Rīga Irina Levit

Izstādes

BJC «Daugmale» mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC «Daugmale» mākslas pulciņu radošu darbu vasaras izstāde 28.05.- BJC «Daugmale»: Jēkabpils iela 19a, 201.,216.telpas, 3.st.gaitenis, Aglonas ielā 39 2.st.gaitenis, Maskavas iela 279/7 foaje BJC «Daugmale» Inita Zēriete

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Gaisa hokeja turnīrs 02.05. BJC «Daugmale», Maskavas iela 279/7 BJC «Daugmale» Reinis Krasovskis
2 Brīvā laika centra «Precizitātes diena» 17.05. BJC «Daugmale», Maskavas iela 279/7 BJC «Daugmale» Līva Ālīte
3 Foto orientēšanās «Iepazīsties — Ķengarags» 25.05. BJC «Daugmale», Maskavas iela 279/7 BJC «Daugmale» Zane Urtāne
4 Stafete «Mintons- badmintons» 26.05. BJC «Daugmale», Maskavas iela 279/7 BJC «Daugmale» Ilze Avotiņa

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa,

interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Metodisko izstrādņu skates BJC «Daugmale» kārta maijs BJC «Daugmale» BJC «Daugmale» Inga Korņejeva
2 BJC «Daugmale» pedagoģiskā sēde BJC «Daugmale», Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC «Daugmale» Aiga Gūtmane
3 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process. maijs BJC «Daugmale» BJC «Daugmale» Ēvalds Masaļskis Kaspars Sparāns
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva