Iepirkums „Sporta lēkšanas batuta piegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām”

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” iepirkums „Sporta lēkšanas batuta piegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām”identifikācijas Nr. BJC “Daugmale”2016/5

INSRUKCIJA

Lēmums 2.11.2016. Bērnu un jauniešu centra «Daugmale» iepirkums «Sporta lēkšanas batuta piegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām», identifikācijas Nr. BJC «Daugmale»2016/5 noslēdzies bez rezultāta

Publiskie iepirkumi

Paziņojums par lēmumu

 

23.08.2016. pārtraukts iepirkums ID Nr. BJC «Daugmale» 2016/2, Iepirkuma sēdes 23.08.2016. protokols Nr.4.
— nepieciešami būtiski grozījumi Iepirkuma instrukcijā

_________

Bērnu un jauniešu centra «Daugmale» veiktais publiskais iepirkums «Sporta lēkšanas batuta piegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām» Nr. BJC «Daugmale» 2016/2 ir noslēdzies.
Piedāvājuma cena diviem batutiem 9800 (bez PVN).
Komisija 18.05.2016. nolēma slēgt līgumu ar Euroimperia OU

————

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” iepirkums „Sporta lēkšanas batuta piegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām”, identifikācijas Nr. BJC “Daugmale”2016/2

INSTRUKCIJA. Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” iepirkums „Sporta lēkšanas batuta piegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām”, identifikācijas Nr. BJC “Daugmale”2016/2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

PIETEIKUMS (FORMA)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” iepirkums „Sporta lēkšanas batuta iegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām”, identifikācijas Nr. BJC “Daugmale”2016/1

Instrukcija. Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” iepirkums „Sporta lēkšanas batuta iegāde bērnu un jauniešu centra vajadzībām”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

PIETEIKUMS (FORMA)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma rezultāts:

Cena pārsniedz pasūtītāja plānoto līgumcenu, kā arī pasūtītāja finanšu iespējas