100 radošas idejas manai Latvijai

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” zālē 2017.gada 16.novembrī notika svinīgs pasākums “100 radošas idejas manai Latvijai”. Pasākums tika veidots tā, lai aptvertu Latviju tās dažādībā: caur rakstiem dejās, vārdiem par Latviju, Latvijas dabas un cilvēku fotogrāfijām, latviešu komponistu mūziku, pusaudžu gudrību internetkonkursā, bērnu pašdarinātajos mākslas darbos, kā arī pašveidotajā filmā; un ikvienā darbībā izskanēja godinājums Latvijai 99.dzimšanas dienā.

FOTO

VIDEO

Ar latviešu tautas deju apdarēm uzstājās BJC “Daugmale” Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte”, pedagogi Diāna Gorska un Marina Dumberga. Akordeonu ansambļa, pedagogs Svetlana Šalajeva, izpildījumā ieskanējās A.Žilinska un I.Kalniņa skaņdarbi. Mūsdienu deju grupa “Okey”, pedagogs Inguna Cakule, izpildīja dejas kompozīciju “Dziesma, ar ko tu sācies”.

Ar moto “Brīvība mūs iedvesmo” tika apbalvoti labākie 10 līdz 25 gadus vecie fotogrāfi Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” pedagoga Imanta Žīgura organizētajā V atklātajā starptautiskajā Fotoforumā – 2017. Šogad piedalījās dalībnieki no Igaunijas, Krievijas, Turkmenistānas, Itālijas un Latvijas.

Savukārt savas zināšanas par Latvijas dabu, cilvēkiem un vēsturiskiem faktiem ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā līdz 16 gadiem varēja atspoguļot Interneta konkursā “Mana Latvija”. Pasākuma organizatoram Ēvaldam Masaļskim bija prieks apsveikt uzvarētājus ne tikai no Rīga, bet arī 2.vietas ieguvēju vecākajā grupā no Daugavpils.

Latvju raksti rudens krāsainībā mūsu pilsētā tika atspoguļoti mākslas pulciņu radošo darbu izstādē “100 radošas idejas manai Rīgai – pilsētas stāsti”. Par izstādes atklāšanu parūpējās BJC “Daugmale” metodiķe Inita Zēriete.

Pasākumu noslēdza vērienīgā sabiedrības integrācijas projekta “Pusaudži – pusaudžiem:  “100 domas manai Rīgai”” filma, kuras laikā dzirdējām Rīgas mazākumtautību pusaudžu laba vēlējumus Latvijas galvaspilsētai. Liela pateicība projekta koordinatorei Ingai Korņejevai, kas ir veicinājusi piederības sajūtu savai pilsētai Rīgas jaunākās paaudzes vidū, kā arī cieņu un mīlestību pret savu valsti, pilsētu un apkaimi. Noslēgumā jauks brīdis ar tēju un kliņģeriem neformālā gaisotnē .

Pasākumu vadīja Iveta Eihe un Elīna Moisjuka-Vanaga, ziedu kompozīcija – Inta Valdena, foto – Marija Tjurina.

Paldies ikvienam, kurš rūpējās par svētku sajūtas radīšanu svinīgajā pasākumā!

Informācija par iegūtajām vietām pasākumos “Fotoforums – 2017” un interneta konkursā “Mana Latvija” BJC “Daugmale” mājas lapā.

Informāciju sagatavoja kultūras pasākumu organizatore Iveta Eihe